تایل گچی طرح حصیری


تایل گچی تخم مرغی و حصیری

/post-3

تایل گچی با طرح تخم مرغی و حصیری  یکی از پرمصرف ترین طرح تایل گچی سقف کاذب است .