به ای جی وی دراینستاگرام بپیوندید.

تایل گچی پانچدار

تایل گچی پانچدار با طرح مربع منظم ،یکی از تایل های 60 در60 سقف کاذب است که مورد استقبال بسیاری ازطراحان و سازندگان ساختمان قرار گرفته است

% تخفیف

تایل گچی حصیری

تایل گچی با طرح حصیری یکی از طرح های تایل های گچی است. تایل های گچی ای جی وی در سه طرح :ساده - تخم مرغی و حصیری تولیدمیشود.

% تخفیف
تحویل بروز
ضمانت اصل بودن کالا
بسته بندی استاندارد
ارسال به سراسر کشور